Budownictwo-lubuskie.eu nie jest już dostępne tutaj. Spróbuj lubuskaizbabudownictwa.pl zamiast tego.

Lubuska Izba Budownictwa

Lubuska Izba Budownictwa powstała pod koniec XX wieku, a dokładnie w 1998 roku. Miejscem na lokalizację organizacji wybrano siedzibę władz samorządu województwa lubuskiego, czyli Zieloną Górę. Przedsiębiorstwa, które obecnie działają pod szyldem Izby, są znane w regionie oraz sąsiednich województwach i za granicami Polski. Ta organizacja samorządu gospodarczego zrzesza okoliczne firmy budowlane i związane z nimi usługi.

Zadania Lubuskiej Izby Budownictwa

Głównymi zadaniami Lubuskiej Izby Budownictwa są:

• reprezentowanie lokalnych podmiotów sfery budownictwa,
• ochrona interesów gospodarczych jej członków,
• kształtowanie rzetelnych zasad współdziałania pomiędzy przedsiębiorstwami,
• utrzymywanie etyki zawodowej oraz reguł uczciwego rynku,
• rozwiązywanie na bieżąco zaistniałych problemów związanych z ekonomią i prawem.

Lubuska Izba Budowlana współpracuje z odpowiednimi instytucjami kształcenia ustawicznego oraz doskonalenia zawodu. Organizacja od ponad 20 lat wspiera inicjatywy, które mają na celu jak najlepszy rozwój oraz usprawnienie funkcjonowania branży budowlanej.

Gala Budownictwa

Jednym z ważniejszych wydarzeń, podczas którego prezentowane są dokonania Lubuskiej Izby Budownictwa, jest coroczna Gala Budownictwa. Jest to wspaniała okazja do promowania osiągnięć i działań zrzeszonych członków. W trakcie tej uroczystości zostają przyznane nagrody kolejnej edycji organizowanego przez Izbę konkursu „Lubuski Mister Budowy”. Laureaci, czyli najbardziej zasłużeni projektanci, inwestorzy oraz wykonawcy, zostają uhonorowani odznaczeniami państwowymi.

Ważnym wyróżnieniem przyznawanym w trakcie Gali Budownictwa jest także certyfikat „Solidny Partner w Biznesie”, który zostaje nadany przez Zarząd Izby. To odznaczenie to prawdziwy zaszczyt wśród społeczności budowlanej i ogromny powód do dumy.

Mecenat nad absolwentami budownictwa

Warto zaznaczyć, że Lubuska Izba Budowlana postawiła na świeże umysły i stała się niejako mecenasem najlepszych absolwentów budownictwa. Dla młodych osób, które właśnie ukończyły Uniwersytet Zielonogórski, jest to wielka szansa na dobry start w branży i na rynku.